รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 19 March 2019 10:07

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakard rabpgs(2).pdf