ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข รพ.ลืออำนาจ Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Wednesday, 03 April 2019 14:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข รพ.ลืออำนาจwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakrat nukvishakansasook(1).pdf