ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และมีสิทธิเข้าประเมินฯครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ Print
Written by ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และมีสิทธิเข้าประเมินฯครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์   
Friday, 05 April 2019 13:14

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และมีสิทธิเข้าประเมินฯครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakart sumpat.pdf