ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง Print
Written by ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง   
Tuesday, 09 April 2019 09:40

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่งwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/pooparnkankad.pdf