การอบรม"เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-10 ICD-9 CM and ICD-O ฉบับมืออาชีพ" Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 13 May 2019 16:28

         สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญร่วมการอบรม"เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-10  ICD-9 CM and ICD-O ฉบับมืออาชีพ"  ระหว่าง ๘-๑๒ กรกฏาคม  ๒๕๖๒  ณ คณะแพทย์สาตร์ศิริราชพยาบาล  รายละเอียดตามไฟล์แนบ    www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Scan_ICD 10.pdf

Last Updated on Monday, 13 May 2019 16:29