ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย National Health R2R Forum ประจำปี 2562 Print
Written by r2r   
Thursday, 30 May 2019 14:20

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย National Health R2R Forum ประจำปี 2562

ระหว่าง วันที่ 31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562   รายละเอียด