รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 13 June 2019 10:31

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat norworchopo(1).pdf  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ