ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญงาน Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 04 July 2019 09:23

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat porpst chumnanngang.pdf   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญงาน