โครงการพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ Print
Written by งานคบส   
Friday, 05 July 2019 14:03

โครงการพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ

       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ให้บริการการนวดเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและทบทวนแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ DOWNLOAD