เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 11 July 2019 16:01

 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat raychue chumnankarnpiset 2.pdf  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ