ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Thursday, 24 October 2019 09:05

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 ตำแหน่ง www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20191024092646451.pdf