ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.อจ. Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 29 October 2019 09:44

 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.อจ. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakatpol nwkcp songserm.pdf