ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานธุรการ ส2 Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Friday, 01 November 2019 15:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานธุรการ ส2 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20191101154251666.pdf