ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ Print
Written by ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ   
Wednesday, 04 December 2019 12:40

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/poomeesitsompart.pdf