ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 09 December 2019 09:38

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Prakart(1).pdf ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ