ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ Print
Written by ขวัญฤดี บัวเขียว   
Wednesday, 22 January 2020 14:37

 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/4_3 Medical Radiologist-2.pdf

Last Updated on Monday, 03 February 2020 08:55