ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมวิชาการ Print
Written by r2r   
Tuesday, 04 August 2020 09:49

ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ส่งผลงานภายใน 7 สิงหาคม 2563)

รายละเอียด