ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฯ Covid-19 ระยะที่ 2 Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 11 August 2020 09:26

 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/4_Contain Covid-19 Phase 2.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 2