ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 13 August 2020 14:23

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Prakat(12).pdfประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล