ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนเเปลงยุค New Normal Print
Written by r2r   
Friday, 14 August 2020 14:27

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนเเปลงยุค New Normal ปี  2563

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 4 กันยายน 2563  ทาง www.moph.go.th

รายละเอียด