ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 2 Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 17 August 2020 13:45

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/5_Post Contain Covid-19 Phase 2(1).pdf ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2

Last Updated on Monday, 17 August 2020 15:24