ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 24 August 2020 09:37

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/5_4_Thai Traditional Medicine.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ