ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อจ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 25 August 2020 13:22

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Prakattt(5).pdfประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อจ

Last Updated on Wednesday, 26 August 2020 09:04