ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Friday, 28 August 2020 13:10

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/6_7 Finish-Thai Traditional Medicine(1).pdf ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

Last Updated on Friday, 28 August 2020 14:49