เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อจ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 31 August 2020 08:56

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Prakatttttt(2).pdfเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต

Last Updated on Monday, 31 August 2020 08:57