ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 03 September 2020 15:23

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Prakat(13).pdfประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ