ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดฯ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 24 August 2021 14:18

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2www.amno.moph.go.th/amno_new/files/nookwi 2 sobkor1.pdf