ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 29 November 2021 09:39

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakarsrai nukwichakarn raikee.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา