การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Hybrid Learning) Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 04 January 2022 16:18

          สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Hybrid  Learning)  รายละเอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA001-2565.pdf

 

 

ITA 001/2565  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 001-ICT.pdf