ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ Print
Written by r2r   
Thursday, 17 March 2022 11:20

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร สรรพสิทธิเวชสาร วารสารวิชาการทางการแพทย์ ฉบับพิเศษ ภายใต้หัวข้อ โควิด 19 ฉบับเดือนมิถุนายน 2565
ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2565
รายละเอียดตามเอกสารเเนบ