ส่งรายงานควบคุมภายใน Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 15 May 2012 09:48

ขอให้ส่งรายงานควบคุมภายใน ภายในวันที่ 18 พค 55  ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้

1.จัดทำ Work Flow 4 กิจกรรมหลัก

   1.1การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิจ่ายตรงข้าราชการและสิทธิ UC

   1.2การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิเบิกต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

   1.3การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยา เวชภัณฑ์และวัสดุ)

   1.4การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี(วัสดุสำนักงาน เงินบำรุง)

2.รายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.2)

3.รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปอ.3)

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (FAI55.rar)FAI55 444 Kb
Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 10:05