การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Monday, 29 October 2012 14:39

           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จะออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1-2556  ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2555 สามารถดาวส์โหลดแนวทางการนิเทศงานฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Supervision 56(1).pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Approach to supervision.doc

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Summary indicators of Inspector .doc

Last Updated on Monday, 29 October 2012 14:43