แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 Print
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 13 December 2012 10:22

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 เพื่อให้ CUP ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Budget PPA 2556.pdf

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 10:23