ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56 Print
Written by งานประกันสุขภาพ   
Friday, 21 December 2012 00:54

ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56  สสจ.อำนาจเจริญ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ (P&P Area-based service) และงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 นั้น  จึงขอแจ้งการปรับรายละเอียดของการจัดสรรใหม่ และขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามรายละเอียด

ในไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/PP plan 2556.pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/(Form)PP plan 2556.rar

Last Updated on Friday, 21 December 2012 07:27