แจ้งผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว Print
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 19 August 2013 15:01

แจ้งผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว พร้อมทั้ง แม่และเด็ก สมัครขอ Username Password เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ คนต่างด้าว สำหรับนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียน เพื่อเข้าโปรแกมลงทะเบียน และออกบัตรใน WEB สปสช.ที่เวป http://203.157.12.21/inputdata/register.php  และสามารถติดตามข่าวความคืบหน้าได้ที่http://fwf.cfo.in.th/  ควรติดตามข่าวคราวอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง

Last Updated on Tuesday, 20 August 2013 11:19