เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ประจำปี 2561 Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Wednesday, 03 January 2018 16:21

เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตาม PA "ร้อยละของอำเภอและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล"

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Audit-ICD10-ICT-2561.rar)Audit-ICD10-ICT-2561.rarเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ประจำปี 2561 2394 Kb