ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ 1-61 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 27 February 2018 14:58

 ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ 1-61

คณะ 1 รอบที่ 1 อำนาจเจริญ

คณะ 2 Service plan Amart- 61

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (อำนาจเจริญ)

คณะ 4 ปฐมภูมิ

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 15:09