ไฟด์ปรับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking 2-61) Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Friday, 25 May 2018 15:03

 ไฟด์ปรับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking 2-61)

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/KPI-Ranking 2-61-New.rar

Last Updated on Friday, 25 May 2018 15:14