ขอเชิญประชุมการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ปี 2554 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Friday, 04 March 2011 15:35

ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีงบประมาณ 2554 สาขาบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ระดับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ร่วมประชุมวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Meeting_gpp54.pdf

Last Updated on Friday, 04 March 2011 17:53