ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 5-2555 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Friday, 30 March 2012 09:25

ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 5-2555 ระหว่าง

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กทม.

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/R2R.pdf

Last Updated on Friday, 30 March 2012 10:18