เชิญประชุมเพิ่มทักษะการถ่ายภาพจอประสาทตา ปี 2556 Print
Written by กลุ่มงานควบคุมโรค   
Wednesday, 31 October 2012 13:01

 

      เรียนผู้รับผิดชอบการดูแลภาพวะแทรกซ้อนทางตา

                  ตามที่มีมติที่ประชุมในวันที่ 29 ต.ค. 55 ควรให้ผู้รับผิดชอบทางตาเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะการถ่ายภาพจอประสาทตา 

      งาน NCD จึงจัดประชุมเพิ่มทักษะการถ่ายภาพจอประสาทตา รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ncd_NEW_NEW.pdf

Last Updated on Wednesday, 31 October 2012 13:34