ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นสค. จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ   
Thursday, 10 January 2013 06:28

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ

หนังสือเชิญ/กำหนดการ/กลุ่มเป้าหมาย www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent semina nsk2 14_1_56.pdf

หนังสือเชิญวิทยากร www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent vitayakorn nsk 2 14_1_56.pdf

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 07:00