ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Thursday, 12 October 2017 14:55

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Meeting_MOU_OCT2560.pdf

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ goo.gl/C9NHje

Last Updated on Thursday, 12 October 2017 15:26