รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 04 July 2018 13:39

 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

1. วาระประชุมครั้ง ที่ 5/2561 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Agenda052561.pdf

2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Report300461(1).pdf

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข