ยกเลิกการออกชี้แจง Data Center ระดับอำเภอ 10-13 กพ.56 Print
Written by สุโพชฌงค์   
Wednesday, 29 January 2014 01:56
แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ยกเลิกการออกชี้แจง Data Center ระดับอำเภอ 10-13 กพ.56