ลงทะเบียนเข้าสอบ ICD-10-TM ด่วนที่สุดทุกหน่วยบริการ ข้อสอบง่ายมาก Print
Written by สุโพชฌงค์   
Wednesday, 29 January 2014 03:20
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการที่เข้าอบรมการให้รหัสโรค โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ ICD-10-TM ด่วนที่สุด ข้อสอบง่ายมาก ผ่านรับใบประกาศ อาจจะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายแล้ว