แจ้งหน่วยบริการ base datasync เพื่อปรับปรุงรหัสสิทธิการรักษา Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 25 February 2014 13:01

 แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ทำการ base datasync เพื่อปรับปรุงรหัสสิทธิการรักษา ให้เป็นปัจจุบัน และใช้ HOSxP PCU version 3.57.1.7