แจ้งหน่วยบริการส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57 Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 27 February 2014 20:31

 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 ถึง 27 ก.พ.57)  หลังจากนั้นให้ ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลแบบรายวันได้ตามปกติไม่ต้องรอประกาศการส่งข้อมูล

Last Updated on Friday, 28 February 2014 14:10