" วิธีแก้ไข " การบันทึก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว ไม่ได้ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 19 March 2014 15:33

    วิธีแก้ไข การบันทึก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว

ให้นำเครื่องหมายถูกออก ตามกรอบสีแดง จากนั้นเข้าใช้งาน hosxp_pcu อีกครั้ง

alt