ด่วน...แจ้งหน่วยบริการ up version hosxp pcu เพื่อส่งข้อมูลประมวลผล QOF Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 01 April 2014 20:11

 

 แจ้งทุกหน่วยบริการ ให้ดำเนินการปรับปรุง version HOSxP PCU เป็น version 3.57.4.1  เพื่อให้ข้อมูล ANC มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยนำไฟล์ที่แนบมาไปวางแทนที่  c:\program files(x86)\HOSxP PCU   เสร็จแล้วทำการ upgrade structure แล้วค่อยส่งออก 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม   (21 แฟ้ม ส่งมาเป็นไฟล์ เข้าเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )   43 แฟ้ม ให้เลือก upload ไฟล์ เข้า datacenter    ภายในวันที่ 5 เม.ย. 57  นะครับ ไฟล์ Up version --->   Download

 

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 10:40